KEL64 Защитный чехол для KE64, KE69 Ensto

KEL64 Защитный чехол для KE64, KE69 Ensto