KEL62 Защитный чехол для KE62, KE67 Ensto

KEL62 Защитный чехол для KE62, KE67 Ensto